Danas, 21.11.2022. proveli smo edukaciju na temu praćenja i vrednovanja javnih politika. Voditelj edukacije, prof. dr. sc. Gojko Bežovan prenio je svoje dugogodišnje znanje iz područja evaluacije i monitoringa socijalnih politika. Zaposlenice CERANEO-a te partneri:

Agencija lokalne demokracije Sisak

Hrvatska mreža za beskućnike

Udruga MI

Mreža udruga ZAGOR

Imali su prilike čuti primjere dobre prakse iz ovog područja te se umrežiti za suradnju na budućim projektima koji se tiču monitoringa socijalnih politika.

Edukacija je provedena u sklopu aktivnosti organizacijskog razvoja projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ kojima je cilj jačanje ljudskih kapaciteta organizacija civilnog društva.

Projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ je podržan s 89 258, 86 eura financijske podrške Islanda, lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.