•  

Vanjske stručnjakinje CERANEO-a, izv. prof. dr. sc. Gordana Berc i izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, održale su 21. siječnja 2019. fokus grupu s mladima u NEET statusu u sklopu projekta “Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NE... read more

  •  

Studentice zadnje godine diplomskog studija socijalnog rada i socijalne politike, u sklopu projekta “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućn... read more

  •  

Studentice završne godine diplomskog studija Socijalne politike i članovi projektnog tima CERANEO-a posjetili su 25. siječnja prostore Udruge Milosrđe – Centra za beskućnike u Karlovcu. Posjet je organiziran u okviru projekta „Razvoj programa dru... read more