•  

U ponedjeljak, 11. svibnja u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada održali smo fokusnu grupu u sklopu aktivnosti projekta  „Evaluacija programa skrbi o beskućnicima i razvoj inovativnih modela prevencije i smanjenja rizika nastanka beskućni... read more

  •  

U petak, 15. svibnja u prostorijama Udruge MoSt u Splitu održali smo zadnju fokusnu grupu u sklopu projekta „Evaluacija programa skrbi o beskućnicima i razvoj inovativnih modela prevencije i smanjenja rizika nastanka beskućništva“ kojeg financira ... read more

  •  

U Splitu, 28. i 29.5.2015. u prostorijama HOK-a održana je 1. Međunarodna konferencija o problematici beskućništva pod nazivom „Na margini“. Konferenciju je organizirala Udruga MoSt iz Splita u suradnji s Hrvatskom mrežom za beskućnike. O svom i... read more

  •  

      CERANEO je u ponedjeljak, 26. listopada 2015. godine, u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada organizirao Panel stručnjaka u svrhu izrade izvještaja „Indeks održivosti organizacija civilnog društva u Hrvatskoj za 2015. ... read more

  •  

U organizaciji Agencije lokalne demokracije Sisak kao regionalnog partnera te CERANEO-a u svojstvu nositelja projekta u Sisku je 5. studenog 2015., održana četvrta u nizu od pet regionalnih edukativnih radionica i rasprava u okviru projekta“Europe... read more