•  

    12. studenog 2015. godine u prostorijama udruge Zdravi grad u Splitu održali smo zadnju regionalnu edukativnu radionicu u sklopu projekta Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja. Cilj projekta je povećanje ka... read more