Članice CERANEO-a i član partnerske organizacije Hrvatske mreže za beskućnike sudjeluju na edukaciji o menadžmentu volontera kako bi ojačali svoje kapacitete za provođenje još kvalitetnijih volonterskih programa i dinamičniji volonterski angažman u organizaciji. U Menadžment volontera uvodi nas (i vodi nas) stručan, uhodan i vrlo produkativan tim Volonterskog centra Zagreb.

Edukacija je predviđena unutar projekta “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika”, ali podjednako je važna i za ostale projekte i aktivnosti rada CERANEO-a.