•  

Naziv projekta: Jačanje mreže usluga za skrivene beskućnike Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija Partner u Projektu: Hrvatska mreža za beskućnike Sažetak projekta: Projekt je usmjeren na pružanje psihosocijalne p... read more

  •  

Naziv projekta: Pazite što potpisujete – informativna kampanja o mogućim rizicima pri sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija Partneri u Projektu: Informativno p... read more