•  
  • 0

Model “Stanovanje prvo / Housing First” trenutno je najrazvijenija socijalna inovacija u području borbe protiv beskućništva. U relativno kratkom vremenskom periodu započeo je svoju široku primjenu u Europi i svijetu. Temelji se na uvjer... read more

  •  
  • 0

http://www.udrugaterra.hr/ – Više o Udruzi Terra Udruga TERRA je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1998. godine inicijativom skupine stručnih djelatnika (liječnika, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika) tada uključenih u rad razli... read more

  •  

  Socijalna slika Grada Zagreba predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana grada Zagreba. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom prvu Socijalnu sliku Grada Zagreba izradio je 2000. godine te se ... read more