U srijedu 10.6.2021. članice Udruga Ceraneo su obilježile Dane otvorenih vrata udruga pridruživši se virtualnoj DOVU raspravi na temu “Krizna situacija = šansa za novi početak?” Raspravu je vodila i moderirala Stela Fišer Marković iz Ureda za udruge, te su se pridružili su se mnogi članovi.

Gosti predavači bili su:

  • doc. dr. sc. Ana Opačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Aleksandra Podrebarac, CARPE DIEM udruga za poticanje i razvojkreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
  • Svjetlana Marijon, Europski gospodarski i socijalni odbor
  • Toma Šutić, Ured potpredsjednice Europske komisije zademokraciju i demografiju
  • Vicko Mardešić, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji isocijalne politike
  • Helena Beus, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Cilj raspravljanja bio je definirati uloge organizacija civilnoga društva u izgradnji budućnosti Europe, kao i strategije koje je potrebno poduzeti kako bi se krizna situacija pretvorila u priliku za novi početak. Rasprava je bila korisna u vidu dijeljenja primjera dobre prakse i potrebe daljnjeg usavršavanja djelovanja organizacija civilnog društva u sinergiji s lokalnim dionicima na temelju lokalnih potreba.

Za više informacija posjetite web stranicu Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge.

(Naslovna slika preuzeta je sa web stranice Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge: https://udruge.gov.hr/dani-otvorenih-vrata-udruga/2777,
Temeljem natječaja za vizualni identitet Dana otvorenih vrata 2021. na koji su za prijavu radova pozvani studenti umjetničkih akademija i fakulteta te studija dizajna, odabran je vizualni identitet ovogodišnjih Dana otvorenih vrata udruga. Nagrađeni rad izradile su Cvijeta Veronika Plenković i Magdalena Prvonožec. Sva prava naslovne slike su izričito u njihovom vlasništvu.)