💡
Prava i obveze u ugovoru samostalno se dogovaraju s drugom stranom te one ovise o potrebama i mogućnostima ugovornih strana i različite su od slučaja do slučaja, ali najčešće se odnose na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao što su pružanje ili osiguravanje smještaja, pomoć oko održavanja higijene, osiguranje odjeće i obuće, osiguravanje hrane i pića, davanje određenog iznosa novca u pravilnim vremenskim razmacima, sahrana primatelja uzdržavanja itd.
❗️Preciznim uređenjem opsega i načina uzdržavanja smanjujete mogućnost nesporazuma i eventualnih zahtjeva za raskid ugovora zbog neispunjenja ugovornih obveza.

Udruga Ceraneo će kroz javne tribine u Šibeniku i Požegi poseban naglasak staviti na potencijalne rizike u vidu zaštite imovine i osiguranja kvalitetne skrbi koju starije osobe dogovaraju kao primatelji uzdržavanja. Uključivanjem opće populacije građana u ciljanu skupinu informativne kampanje, postići ćemo da potencijalno što veći broj građana može upozoriti starije osobe iz svoje okoline na potrebu savjetovanja i rizike kojima se mogu u suprotnome izložiti. Imajući na umu činjenicu da je Hrvatska zemlja koja se suočava s problemom ubrzanog starenja stanovništva vjerujemo da će senzibilizacija opće populacije građana također pridonijeti tome da građani uspješnije planiraju vlastitu budućnost.