Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo nam je odobren novi projekt “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika“ financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s Pravnim fakultetom Sveučilišta u zagrebu i Hrvatskom mrežom za beskućnike. Vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci.

Projektom će se izgraditi kapaciteti organizacija okupljenih u Hrvatsku mrežu za beskućnike u partnerstvu sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu za civilni angažman studenata u lokalnoj zajednici. Pripremit će se i provesti programi društveno korisnog učenja na Studijskom centru socijalnog rada kroz kolegije “Metode analize u socijalnoj politici” i “Civilno društvo i socijalna politika”. Ciljana skupina su studenti, nastavno osoblje Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta, OCD-i, skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i volonteri.

Trenutno smo u procesu potpisivanja Ugovora.