•  

Unutar projekta „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“ CERANEO organizira drugi od predviđena tri u nizu okruga stol u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regiona... read more