Obavljen je revizijski uvid u financijske izvještaje CERANEO-a, koji obuhvaćaju Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine na obrascu: BIL-NPF,Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Klikom na poveznicu moguće je pregledati Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015. godinu.