Raste broj starijih i nemoćnih osoba koje ne mogu računati na dostupne i priuštive usluge kako bi što dulje ostale u vlastitom domu, što se veže i za pitanje smanjenih skrbničkih kapaciteta obitelji. U takvim okolnostima sve veći broj starijih osoba izlaz vidi u sklapanju ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. Ponude za sklapanje takvih ugovora oglašavaju se u novinama i na internetu, a neki davatelji sklapaju ugovore o dosmrtnom uzdržavanju i s više desetina primatelja uzdržavanja slijedom čega je sve prisutniji problem zloporabe ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.
Ured pučke pravobraniteljice je s ciljem stjecanja uvida u razinu informiranosti starijih osoba o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, u 2019. proveo istraživanje na uzorku od 500 osoba u dobi od 65 i više godina, koje je pokazalo da je više od dvije trećine ispitanika čulo za njih, ali da manje od četvrtine zna razliku između ova dva ugovora. Dok 7% ispitanih ozbiljno razmišlja o sklapanju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, 2% ih ga je već sklopilo, a samo trećina ih se dodatno informirala o svojim pravima. Iako su ugovore o dosmrtnom uzdržavanju većinom sklapali s članovima uže obitelji, ispitanici smatraju da bi pomoglo osnivanje registra pružatelja kao mehanizma zaštite, a za veću transparentnost i uvođenje registra izričito se zalaže i Hrvatska javnobilježnička komora, navodeći da javni bilježnik nema zakonsku mogućnost reagirati, iako zna da je davatelj uzdržavanja ove ugovore sklopio s više osoba, jer bi time povrijedio javnobilježničku tajnu.
📌Potrebne su svakako socijalne inovacije u mehanizmima zaštite starijih osoba od nasilja. Osobe i institucije od povjerenja trebaju biti osnažene za stvaranje novih odnosa u zajednici koji bi bili bliski starijim osobama.
📌Razvoj alternativnih oblika skrbi može biti prostor i razvoja srebrne ekonomije i socijalnog poduzetništva. No bitno je i dodatno osnažiti obitelj i susjede za pružanje pomoći i podrške starijim osobama u svakodnevnom životu. U tome su značajne prilagodljive usluge i neformalna pomoć. One su bitne za starije osobe, ali isto tako za njihove obitelji i zajednice.
📌Bolje informiranje je nužno, kao i edukacije svih dionika koje djeluju u području skrbi za starije osobe. Pri tome je bitno spomenuti da je ograničen doseg tradicionalnih kanala informiranja te se očekuju inovacije u načinu približavanja starijim osobama. Poseban slučaj je sklapanje ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju koji zahtijeva značajnu razinu kapaciteta i informiranosti. U Hrvatskoj je vrlo malo osoba uključeno u cjeloživotno učenje i obrazovanje. Stoga bi moguće trebalo ojačati perspektivu učenja i obrazovanja u starosti. Promjena orijentacije ka zagovaranju i razvoju programa i politika koje bi jačale aktivno građanstvo u starijoj dobi, činila bi starije osobe otpornijima na nasilje i umnogome pridonijela prevenciji nasilja nad njima. Pri tome socijalni rad i socijalna politika imaju značajnu ulogu. No, briga za starije osobe, posebice prevencija i zaštita od nasilja odgovornost je cijelog društva.