CERANEO je 1. rujna 2020. godine u partnerstvu s Hrvatskom mrežom za beskućnike započeo provedbu trogodišnjeg programa pod nazivom “Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike“. Program je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Temeljem prethodno provedenih projekata i dugogodišnje suradnje s članicama koje Hrvatska mreža za beskućnike okuplja, određena su tri glavna cilja Programa:

1. Osnažiti beskućnike znanjima i vještinama potrebnim za integraciju u zajednicu

Navedeni cilj bit će ostvaren kroz radionice psihosocijalne podrške beskućnicima i radionice podrške za zapošljavanje. Radionicama će biti obuhvaćeni korisnici prihvatilišta Velika Kosnica, ali i korisnici Centra za podršku beskućnicima (tzv. skriveni beskućnici). Programi radionica temeljiti će se na detektiranim potrebama zainteresirane grupe korisnika za uključivanje, ali i na smjernicama stručnih djelatnika koji svakodnevno rade s korisnicima. S obzirom na višestruke probleme s kojima se suočavaju korisnici, sa svakim korisnikom/icom biti će provedena procjena osobnih potreba, ciljeva i plan njihova ostvarivanja. Time će se podržati proces postavljanja realnih ciljeva usmjerenih ka socijalnoj integraciji, izgradnji osobnih kompetencija i rada na narušenom povjerenju u društvene strukture i institucije. Navedeni model rada s beskućnicima pokazao se kao najprimjerenija metoda kroz prethodno proveden trogodišnji projekta koji je polučio značajne rezultate.

2. Osnažiti kapacitete stručnih djelatnika prihvatilišta i prenoćišta te organizacijskih kapaciteta članica HMB-a u području pripreme projektnih prijava

Jačanje stručnih kapaciteta djelatnika prihvatilišta i prenoćišta bit će ostvareno kroz organizaciju supervizijskih radionica podrške za stručnjake koji rade u prihvatilištima i prenoćištima. Obzirom na samu prirodu posla koja je poprilično nepredvidiva i zahtijeva brze i efikasne reakcije stručnih djelatnika, stručnjaci upozoravaju na potrebu dublje prorade stresnih situacija s kojima se nose u okviru radnih zadataka, a koje se odražavaju i na njihov subjektivni osjećaj dobrobiti i na radnu učinkovitost.

Nadalje, kroz radionicu podrške za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova, te uključivanje studenata diplomskog studija pod mentorskom prof. dr. sc. Gojka Bežovana i stručnog tima CERANEO-a, članice Hrvatske mreže za beskućnike bit će osnažene za prijavu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ovaj cilj koji je usmjeren pružanju podrške članicama HMB-a vidimo posebno važnim u kontekstu mogućnosti koje pred nas stavlja ESF plus fond kao i nadolazeća financijska perspektiva 2021.-2027. koja otvara važnu priliku za širenje i inoviranje postojećih usluga za beskućnike.

3. Osvijestiti javnost, struku i donositelje odluka na lokalnoj razini o problemima beskućništva i potrebi unaprjeđenja aktivne stambene politike u Hrvatskoj

Navedene cilj ostvarit ćemo kroz novu dokumentarnu reportažu koja će u fokusu imati osobe u nesigurnim i neadekvatnim uvjetima stanovanja. Osim što će široko diseminirana reportaža utjecati na senzibiliziranje šire stručne i zainteresirane javnosti, bit će važan zalog za pokretanje rasprave na temu donošenja Strategije borbe protiv beskuništva, ali povezano i s tim Strategije socijalnog stanovanja. Osim navedenom reportažom, posljednji cilj trogodišnjeg programa ostvarit ćemo i organizacijom Nacionalnih susreta o beskućništvu koji će u svoj program uvrstit i tribine na temu stambene politike u Hrvatskoj. CERANEO će u suradnji s Hrvatskom mrežom za beskućnike biti organizator Nacionalnih susreta o beskućništvu u 2021. i 2022. godini. Obzirom da kontinuirano pratimo europsku perspektivu u području skrbi za beskućnike, Nacionalni susreti će nositi pregled aktualnih tema na razini EU. Posljednjih godina aktivno sudjelujemo na FEANTSA-inim godišnjim konferencijama koje će biti i dalje važna inspiracija za praćenje i prijenos europskih primjera dobre prakse i politika u području skrbi za beskućnike.