Udruga CERANEO i Pravni fakultet u Zagrebu nastavljaju svoj rad na dvije istraživačke aktivnosti u sklopu projekta “Sustineo – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost”, čiji je nositelj Udruga ODRAZ i to za:

Istraživanje 1: Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom, primjer LAG-ova

i Istraživanje II: Potencijal socijalnih inovacija za OR u hrvatskom kontekstu.

CERANEO i Pravni fakultet zajednički su radili na prvoj verziji upitnika koji će poslužiti za kvantitativnu fazu istraživanja LAG-ova i njihova utjecaja.  Anketni upitnik je poslan u mjesecu prosincu te se trenutno nalazi u fazi preliminarne analize prikupljenih podataka.

Vezano za istraživanja o potencijalu socijalnih inovacija za OR u hrvatskom kontekstu dovršeno je uzorkovanje za studije slučaja te su odabrane sve studije slučaja (prema eksplicitnim kriterijima uzorkovanja za studije slučaja koji su prethodno definirani). Uskoro projektni tim kreće na terensko istraživanje i prikupljanje podataka.