U utorak, 29. siječnja, održali smo Panel stručnjaka za izradu Indeksa održivosti organizacija civilnog društva u Hrvatskoj za 2018. godinu.
Indeks održivosti organizacija civilnog društva (CSOSI) ključni je analitički alat za mjerenje napretka civilnog sektora u regiji Srednje i Istočne Europe i Euroazije, koji je razvila Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u suradnji s lokalnim organizacijama. Na Panelu stručnjaka raspravljeno je sedam ključnih dimenzija održivosti OCD-a: pravno okruženje, organizacijski kapaciteti, financijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura te javni imidž OCD-a.  Uskoro slijedi detaljniji izvještaj s ključnim pregledom događaja koji su obilježili rad OCD-a u 2018. godini.