12. studenog 2015. godine u prostorijama udruge Zdravi grad u Splitu održali smo zadnju regionalnu edukativnu radionicu u sklopu projekta Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja.
Cilj projekta je povećanje kapaciteta dionika na regionalnoj razini za suočavanje s rastućim socijalnim rizicima u kontekstu europeizacije hrvatske socijalne politike.
Petra Drčić uvodno je sudionicima predstavila projekt te dosad provedene aktivnosti nakon čega je Danijel Baturina ispred CERANEO-a predstavio kontekst hrvatske socijalne politike i moderni europski okvir socijalne politike te koncepte kao što su europeizacija, socijalno ulaganje, dobra vladavina, kombinirana socijalna politika, treći sektor, socijalno poduzetništvo i socijalne inovacije. Željka Raguž ispred udruge Zdravi grad predstavila je provedenu analizu socijalnih pokazatelja Splitsko-dalmatinske županije.
U raspravi koja je uslijedila, oko 20 predstavnika različitih udruga, ustanova i tijela javne vlasti s područja Splitsko-dalmatinske županije zajednički je raspravljalo o ključnim problemima i izazovima u području socijalne politike spomenute županije.
Mreža tv je popratila našu  radionicu


Za video o radionici klikni ovdje  (6:36 minuta)

1 2 3