19. i 20.  lipnja 2018. godine u sklopu projekta “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika“, sufinanciranog iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali,  održana je dvodnevna edukativna radionica na temu implementacije nastavne metode društveno korisnog učenja.

Radionica je prije svega bila namijenjena predstavnica nastavnog osoblja i organizacija civilnog društva. Radionicu je pripremila i održala prof.dr.sc. Jasminka Ledić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Polaznici radionice dobili su informacije o nastavnoj metodi te su praktičnim radom u manjim grupama osmisliti implementaciju metode na kolegijima i stekli uvid u moguću evaluaciju metode u nastavi.

Zahvaljujemo profesorici Ledić na predanom i sistematičnom radu te na prenesenom znanju.

Veselimo se implementaciji i provedbi nastavne metode društveno korisnog učenja.

Galerija s edukativne radionice dostupna niže: