28. listopada 2015. u prostorijama Agencije lokalne demokracije iz Brtonigle održali smo treću regionalnu edukativnu radionicu u sklopu projekta “Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja“. Petra Drčić uvodno je predstavila projekt sudionicima radionice istaknuvši između ostalog i ciljeve projekta kao i dosad provedene aktivnosti. Naglasila je povećanje kapaciteta dionika na regionalnoj razini za suočavanje s rastućim socijalnim rizicima u kontekstu europeizacije hrvatske socijalne politike kao glavni cilj projekta nakon čega je Jelena Matančević sudionicima predstavila kontekst hrvatske socijalne politike i moderni europski okvir socijalne politike te koncepte: europeizacija, socijalno ulaganje, dobra vladavina, kombinirana socijalna politika, treći sektor, socijalno poduzetništvo i socijalne inovacije.

Domaćini, Agencije lokalne demokracije iz Brtonigle, predstavili su rezultate analize socijalnih pokazatelja Istarske te Primorsko-goranske županije nakon čega je uslijedila rasprava. Sudionici su identificirali ključne probleme i izazove u području socijalne politike Istarske te Primorsko-goranske županije te se razgovaralo o mogućim inovativnim pristupima identificiranim rizicima.

Sljedeća regionalna radionica i rasprava održati će se 5. studenog u Sisku, a domaćin će biti Agencija lokalne demokracije Sisak.

20151028_10133420151028_10171120151028_10260920151028_10270720151028_105701