U srijedu, 23. rujna , u organizaciji CERANEO-a, održali smo prvu u nizu od pet regionalnih edukativnih radionica i rasprava u okviru projekta “Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja“. Petra Drčić uvodno je sudionicima predstavila projekt te istaknula kako se projekt provodi u partnerstvu s još četiri organizacije (Agencijom lokalne demokracije iz Siska, Agencijom lokalne demokracije iz Brtonigle, Agencijom lokalne demokracije iz Osijeka te udrugom Zdravi grad iz Splita) uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Naglasila je povećanje kapaciteta dionika na regionalnoj razini za suočavanje s rastućim socijalnim rizicima u kontekstu europeizacije hrvatske socijalne politike kao glavnog cilja projekta te predstavila dosad provedene aktivnosti.

Tijekom radionice Jelena Matančević i Danijel Baturina ispred CERANA predstavili su kontekst hrvatske socijalne politike i moderni europski okvir socijalne politike, te sudionicima radionice približili i pojasnili koncepte kao što su europeizacija, socijalno ulaganje, dobra vladavina, kombinirana socijalna politika, treći sektor, socijalno poduzetništvo i socijalne inovacije.

U raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja, sudionici su identificirali ključne probleme i izazove u području socijalne politike kao i moguća inovativna rješenja, vođeni primjerima koncepata koje su stručni suradnici iz CERANEA prethodno predstavili.

Sljedeća regionalna radionica i rasprava održati će se u Osijeku, a domaćin će biti Agencija lokalne demokracije Osijek.