Na Studijskom centru socijalnog rada 9. srpnja 2019. održana je završna konferencija projekta „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“.

Tema konferencije bila je „Kako odgovoriti na izazove integracije i reaktivacije mladih u NEET statusu?“, tijekom koje su izlagači dali pregled projektnih aktivnosti te su predstavili nalaze istraživanja provedenog s mladim osobama u NEET statusu, stručnjacima koji rade s mladima te poslodavcima. Događaj je okupio stručnjake iz sustava obrazovanja, socijalne skrbi, svijeta rada te nevladine organizacije, a također su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija na Projektu: ISUM – Instituta za stručno usavršavanje mladih, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Grada Zagreba.     

Uvodno izlaganje održala je Neda Novosel ispred projektnog tima CERANEO-a te je prisutnima približila ostvarene ciljeve Projekta, tijek njihovog ispunjenja te izazove s kojima se projektni tim susretao pri provedbi. Posebno je istaknula radionice po ENTRE-YOU modelu organizirane za mlade osobe u NEET statusu te zadovoljstvo njima koje su polaznici izrazili kroz evaluacije.

Nastavno su vanjski suradnici na Projektu, zaduženi za provedbu istraživanja predstavili istraživački proces i rezultate do kojih su došli.  Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc i izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak provele su istraživanje s mladim osobama u NEET statusu kako bi dobile uvid u razmišljanja, iskustva i njihovu perspektivu vezanu uz vlastitu nezaposlenost. Perspektivu stručnjaka o NEET populaciji i mogućnostima rada s njima istraživao je doc. dr. sc. Danijel Baturina, dok je prof. dr. sc. Gojko Bežovan predstavio rezultate istraživanja provedenog s poslodavcima na temu perspektive poduzeća o NEET populaciji i mogućnostima njihova zapošljavanja.

U raspravi koja je uslijedila g. Andrija Petrović iz Grada Zagreba istaknuo je kao vrijednost Projekta stavljanje problematike mladih u NEET statusu u fokus javne rasprave. G. Jure Maretić iz CZSS Susedgrad osvrnuo se na rezultate istraživanja provedenog s mladim osobama te komentirao utemeljenost njihovih strahovanja o teškoćama pri zapošljavanju pri čemu je posebno istaknuo problem nepotizma i nevoljkost poslodavaca da ulaže u osobu bez radnog iskustva. Istaknuo je klimu u kojoj se često previđa da poslodavci jednako trebaju zaposlenike kao i zaposlenici poslodavce, a da se to ne preslikava na klimu na tržištu rada.

U raspravu se uključila i gđa. Bušić Kulji koja je iznijela svoje iskustvo s korisnicima koji nisu motivirani tražiti zaposlenje ili se obrazovati se s obzirom da kombiniranjem raznih oblika socijalne pomoći koju primaju zadovoljavaju sve svoje potrebe, a u nekim slučajevima dodatno zarađuju „radom na crno“. Ispred HZZ-a predstojnica Marija Halić komentirala je nalaze istraživanja kao korisne, a posebno za razumijevanje profila mladih u NEET statusu. Napomenula je da u Hrvatskoj ima posla za svaku osobu koja je motivirana raditi, ali i da bi kroz neki projekt u budućnosti bilo korisno osigurati nezaposlenim osobama psihološku podršku pri Zavodu. Također je potvrdila ranije spomenuto iskustvo da poslodavci žele ostati konkurentni i često ne daju priliku mladim ljudima bez radnog iskustva, ali i da mladi često imaju nerealna očekivanja od HZZ-a. Na navedeno se nadovezao predstavnik SOS dječjeg sela Hrvatska, g. Krsnik koji priprema mlade na izlazak iz alternativnog oblika skrbi i u velikom broju slučajeva se susreće s nezadovoljavajućim pristupom stručnjaka u HZZ-u, odnosno da djelatnici ne pokazuju dovoljno angažmana i brige za korisnike. Naveo je rad udruga za koje smatra da kvalitetnim, cjelovitim programima podrške pri zapošljavanju obavljaju poslove HZZ-a. Spomenuo je i da je uzrok mnogih problema manjak međusektorske suradnje, međutim da je to problematika koja se redovito konstatira, ali da se za njeno rješavanje ne poduzimaju konkretni koraci. U odgovoru je članica projektnog tima gđa. Mrdeža potvrdila da prema iskustvu CERANEO-a osobe u NEET populaciji pokazuju nepovjerenje prema aktivnostima HZZ-a, ali i da im je u konačnici zadovoljstvo pohađanim radionicama posredno bila prilika da ostvare bolji odnos sa svojim savjetnicima.

Gđa. Berić Blažić iz Centra za odgoja i obrazovanje iznijela je iskustva sa zapošljavanjem mladih nakon izlaska iz obrazovnog sustava. Temeljem zapažanja djelatnika Službe praćenja socijalizacije i zapošljavanja, dvije godine nakon izlaska iz obrazovanja su kritični period nakon kojeg osobe koje traže posao zapadaju u apatiju i najčešće ne uspijevaju pronaći posao. Naspram tome, osobe koje se zaposle tijekom prve dvije godine, iz njihovog iskustva održavaju kontinuitet rada bar kroz povremena zaposlenja. Dotadašnju je raspravu komentirao jedan od izlagača, Danijel Baturina te je napomenuo da kod uključivanja u aktivnosti za jačanje osobnih kompetencija može doći do efekta ubiranja vrhnja, odnosno da se u njih uključuju osobe koje su najviše motivirane raditi na sebi i aktivno tražiti zaposlenje. Nadalje se osvrnuo da udruge u usporedbi s HZZ-om imaju prednost biti fleksibilnije i bolje se prilagođavati potrebama korisnika te da bi iz tog razloga bilo korisno osmisliti pristup temeljen na kombiniranoj socijalnoj politici. Također je prepoznao potrebu za iznalaženjem učinkovitijih načina dijeljenja korisnih informacija o mogućnostima educiranja i programima udruga, s obzirom na često iskustvo da se ljudi moraju aktivno informirati ukoliko su zainteresirani za usavršavanje. Psihologinju VII gimnazije gđu Mišuru zanimala su iskustva drugih zemalja u pristupu NEET problematici na što je prof. Berc prenijela iskustva iz Slovenije gdje kroz Andragoški centar približuje poslodavce mladima, pruža im se prilika da rade na smislu samostalnog života, izgrađuje samopouzdanje i jača profesionalni fokus te da su prepoznali da neulaganje u mlade generira velike socijalne probleme.

Ovom prilikom zahvaljujemo svim sudionicima, suradnicima i predstavnicima partnerskih organizacija na sudjelovanju na Završnoj konferenciji projekta „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“ održanoj 9. srpnja.

Posebno zahvaljujemo na aktivnom angažmanu u raspravi i spremnom dijeljenju vlastitog profesionalnog iskustva i time omogućili cjelovit uvid u NEET tematiku, temeljen na različitim perspektivama.

E- izdanje publikacije „Kako odgovoriti na izazove integracije i reaktivacije mladih u NEET statusu?“ s rezultatima istraživanja dostupno je na sljedećoj poveznici.