U petak, 23.ožujka 2018. godine, CERANEO je u suradnji s Hrvatskom mrežom za beskućnike organizirao okrugli stol o problematici beskućništva u gradu Sisku s ciljem zagovaranja i poticanja razvoja programa skrbi o beskućnicima. Naime, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, „veliki gradovi i gradovi središta županija dužni u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga prihvatilišta za beskućnike“. Isto tako, Zakon navodi da „radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka socijalnog isključivanja beskućnika, pružatelj usluge privremenog smještaja, centar za socijalnu skrb i lokalna zajednica dužni su surađivati i zajednički planirati aktivnosti za osiguranje njihovog prebivališta i njihovog uključivanja u svakodnevni život lokalne zajednice“. Ključne dionike informirali smo o problematici beskućništva te ih upoznali s primjerima dobrih praksi skrbi o beskućnicima u Hrvatskoj i mogućnostima primjene u gradu Sisku.

Zahvaljujemo svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju i doprinosu!

Veliko hvala i domaćinima, Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Agenciji lokalne demokracije Sisak na tehničkoj pomoći i podršci.