CERANEO je potpisao ugovor za projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” u sklopu poziva za prijavu srednjih projekata 2021. Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

 

Informacije o projektu:

Naziv projekta: “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj”

Razdoblje trajanja provedbe projekta: 01. rujna 2022.- 30. studenog 2023.

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri projekta:

Udruga “MI”- Split
Agencija lokalne demokracije Sisak
Mreža udruga ZAGOR
Hrvatska mreža za beskućnike
Norwegian Social Research (NOVA), Oslo Metropolitan University

Financiranje: Projekt je financiran iz Fonda za aktivno građanstvo u iznosu od 89.258, 86 eura.

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Osnažiti zagovaračke kapacitete OCD-a i drugih dionika za praćenje i implementaciju Europskog stupa socijalnih prava (ESSP) na nacionalnoj i lokalnoj razini

Specifični ciljevi:
1- utjecati na donošenje i implementaciju javnih politika temeljenih na dokazima u područjima ESSP-a na nacionalnoj razini
2- osnažiti kapacitete ključnih dionika na lokalnim razinama vezano uz zagovaranje i utjecaj na politike u području ESSP-a
3- zagovaranje prava ranjivih skupina prema prioritetima Akcijskog plana ESSP-a

Aktivnosti projekta:

Glavne aktivnosti projekta su:
izrada metodologije praćenja Europskog stupa socijalnih prava
analiziranje relevantnih EU i nacionalnih socijalnih politika, propisa i praksi
provedba empirijskog istraživanja s ciljem dobivanja uvida u percepciju ključnih dionika u području ESSP-a
regionalne edukacije zainteresiranih dionika i partnera
pružanje podrške partnerskim organizacijama za izradu analiza i praćenje te utjecaj na ESSP politike na lokalnoj razini
izrada priručnika za socijalnu integraciju ranjivih skupina u statusu stambene isključenosti s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP)
organizacija panel rasprave koja će problematizirati pitanja stanovanja s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP-a)
organizacija završne konferencija

Ovim projektom se zajedničkim naporima projektnih partnera i svih uključenih dionika stvaraju preduvjeti za poboljšanu kvalitetu života u lokalnim zajednicama i na širem području Republike Hrvatske.

 

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan je s 89. 258, 86 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

https://www.activecitizensfund.lv/en/

ACF Hrvatska