CERANEO je u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim  uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Socijalnim vijećem Grada Zagreba organizirao javnu prezentaciju Socijalne slike Grada Zagreba za 2015. „Odgovori na izazove starenja stanovništva“.

 • U središtu pozornosti Socijalne slike Grada Zagreba za 2015. godinu su izazovi starenja stanovništva.
 • Prema informacijama organizacija civilnog društva, sve je veći broj osoba starije životne dobi koje u okolnostima gospodarske krize ne mogu računati na pomoć obitelji pa im prijeti siromaštvo i socijalna isključenost. Sve su veće potrebe za dugotrajnom skrbi. Dio populacije starijih izložen je i rizicima zlouporaba kada je riječ o sklapanju ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. U pitanju je i informiranost osoba starije životne dobi o ostvarivanju drugih socijalnih prava, a posebno onih iz sustava socijalne skrbi.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2015. godinu prikazuje i ostale najizazovnije trendove socijalnog razvoja Grada prema devet područja.

Neki od ključnih trendova Socijalne slike Grada Zagreba za 2015. godinu:

 • Vitalnoj statistici Grada Zagreba ne ide u prilog podatak o indeksu starenja, koji i u 2015. raste i iznosi 125.4%, što predstavlja povećanje od 1,7% usporedimo li ga s prošlogodišnjim indeksom starenja. Također, negativan niz u trendovima koji prate stanovništvo Grada Zagreba nastavlja podatak o prirodnom prirastu, koji u 2015. ima negativan predznak i iznosi -1.0, dok je u 2014. bio pozitivan i iznosi je 0.1.
 • Grad Zagreb u 2015. zabilježio pozitivan migracijski saldo među županijama (4420), ali negativan saldo migracije s inozemstvom (- 2 88).
 • U Gradu Zagrebu, prema podacima iz 2011., bilo je 19,6% jednoroditeljskih obitelji, dok je Hrvatska u tom pogledu imala 17,1%. Od ukupnog broja jednoroditeljskih obitelji majke s djecom činile su 85,3%, a očevi s djecom 14,7%.
 • Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. u Gradu Zagrebu bilo je ukupno 86 827 samačkih kućanstava (28,6%), od čega su žene čine 63,7% (55 347), a muškarci 36,3% (31 480). Prema istom popisu, osobe od 65 do 85 i više godina čine 39,5% samačkih kućanstava.
 • Grad Zagreb u 2015. prvi put bilježi smanjenje stope registrirane nezaposlenosti od 2008. I dalje je prisutan negativan trend najvećeg udjela populacije od 25 do 29 godina (12,8%) u strukturi nezaposlenih osoba na području Grada Zagreba.
 • Prosječna mjesečna plaća u Gradu Zagrebu je 2015. iznosila 6705 kn dok je 2014. iznosila 6465 kn. Najviše plaće isplaćuju se u djelatnosti financijsko posredovanje/djelatnosti osiguranja (9112 kn), a najniže u području administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3694 kn).
 • Udio osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu za 2015. iznosi 11,4%, što je tek nešto niže od prosječne stope za Hrvatsku te svrstava Zagreb među županije s većim udjelom osoba s invaliditetom u stanovništvu.
 • Podaci za 2015. u odnosu na 2014. pokazuju da se na području Grada Zagreba povećalo korištenje gotovo svih prava iz sustava socijalne skrbi, osim doplatka za pomoć i njegu, smještaja u obiteljski dom (djeca i odrasli) te smještaja u dom socijalne skrbi (djeca i odrasli). Najizrazitije se povećalo korištenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu (za 15,6%) te pravo na jednokratnu naknadu (za 9,5%).
 • Usporedimo li podatke za 2015. s podacima za 2014. možemo vidjeti kako se smanjio broj korisnika 8 prava i usluga koje svojim građanima osigurava Grad Zagreb. Značajnije se smanjio broj korisnika dječjeg ljetovanja (za 48,3%), dok se značajnije povećao broj korisnika prava na besplatnu mjesečnu/godišnju pokaznu kartu (za 67,5%) te broj korisnika pomoći za ogrjev (za 40,6%).
 • Sveukupno je za programe/projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba u 2015. (putem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport) dodijeljeno 20.445.191,71 kn što predstavlja smanjenje od gotovo 20% u odnosu na prošlogodišnji iznos (25.243.644,45 kn.)

Socijalnu sliku Grada Zagreba za 2015. godinu možete vidjeti i preuzeti na poveznici: http://www.ceraneo.hr/wp-content/uploads/2016/12/CERANEO-Socijalna-slika-Grada-Zagreba-za-2015.-godinu.pdf

Slike

20161221_112527 20161221_112542 20161221_112631 20161221_112636 prioriteti-financiranja-2015