U sklopu projekta SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost, koji CERANEO provodi u suradnji s ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, 20.04.2022. CERANEO i Pravni fakultet u Zagrebu su organizirali i proveli online radionicu pod nazivom „Koncept dobre vladavine u razvoju i implementaciji politika“. Radionicu je vodio prof. dr. sc. Gojko Bežovan u sklopu aktivnosti Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.
Uvod u radionicu bilo je definiranje značenja i prijevoda pojma governance, koji se u službenim dokumentima prevodi kao upravljanje, što slijedi i veći dio akademske zajednice. Međutim pojam governance ne označava upravljanje, nego vladavinu – koja uključuje strukture, procese, mehanizme i strategije odnosno interakciju između formalnih institucija i institucija civilnog društva.
U kontekstu europskog nasljeđa o dobroj vladavini raspravljano je o načelima Bijele knjige o europskoj vladavini te o pitanju povjerenja u društvu i potrebe razvoja i jačanja socijalnog kapitala. Naposljetku su raspravljeni prijedlozi promicanja koncepta dobre vladavine u Hrvatskoj te mogućnosti implementacije prijevoda vladavine (governance) u naš rječnik radi poboljšanja nedvosmislenog shvaćanja i implementaciju pojma.
Navedeno će biti podloga za daljnje definiranje održivih alata i metoda socijalnih i drugih politika u kontekstu koncepta dobre vladavine.