U sklopu projekta „Osnaživanje učenika đačkih domova za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu kroz aktivnosti organizacija civilnog društva“ financiranog od strane Grada Zagreba, održali smo prvu edukativnu radionicu.

Projektom ćemo izgraditi kapacitete učenika u smještenim u učeničkim domovima na području grada Zagreba za civilni angažman u OCD-ima, kao doprinos izrastanju mladih ljudi u aktivne i svjesne građane.

Kroz edukativne radionice približit ćemo učenicima djelovanje civilnog sektora te ih potaknuti na volonterski angažman u zajednici, a posjeti organizacijama civilnog društva biti će prilika učenicima da se izravno upoznaju s radom udruga i potencijalno ostvare kontakte i dogovore daljnju suradnju s organizacijama u čijem se djelovanju prepoznaju prema vlastitim stavovima i uvjerenjima.

Zahvaljujemo se učenicama Učeničkog doma „Hrvatski učiteljski konvikt“ na sudjelovanju!