U sklopu projekta „Osnaživanje učenika đačkih domova za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu kroz aktivnosti organizacija civilnog društva“ financiranog od strane Grada Zagreba, održali smo drugu edukativnu radionicu. Radionica je održana u Učeničkom domu Marije Jambrišak.

Radionicom smo učenicama predstavili djelovanje civilnog sektora te ih potaknuli na volonterski angažman u zajednici. Razgovarali smo o tome što nas motivira da volontiramo i koje su to prednosti i dobrobiti volonterskog angažmana.

Zahvaljujemo Učeničkom domu Marije Jambrišak na suradnji te svim stručnim djelatnicima doma i učenicama na aktivnom sudjelovanju.