Predstavnice CERANEO-a u sklopu projekta SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost, čiji je nositelj partnerska organizacija ODRAZ, sudjelovale su u projektnoj aktivnost dvodnevne Škole za lokalni održivi razvoj, koja se održala u Puli u prostoru Društvenog centra Rojc i Domu hrvatskih branitelja od 14. – 15. 10. 2021. godine.

Prvi dan bio je fokusiran na predstavljanje primjera dobre prakse suradnje za lokalni održivi razvoj. Tu je bila prilika čuti interesantno predavanje na temu zagovaranja i aktivnosti koje provodi Zelena Istra u svojoj lokalnoj zajednici. Nakon predavanja predstavnici Zelene Istre odveli su nas u obilazak Društvenog centra Rojc. Rojc je jedinstveno mjesto u Hrvatskoj koje okuplja udruge i potiče njihov razvoj. Radi se o svojevrsnom “gradu civilnog sektora”. Obilazak je bio zaokružen odlaskom i prezentacijom ‘Urbanih vrtova’ koji krase sliku Pule. Posljednje učenje iz primjera dobre prakse bilo je odlaskom u Nacionalni park Brijuni, gdje smo imali prilike iz prve ruke čuti o participativnom upravljanju prirodnim resursima.

Drugi dan bio je usmjeren na produbljivanje teorijskog znanja na području politika Europske unije fokusiranih na održivi razvoj. Tu se moglo čuti o Europskom zelenom planu, Europskom stupu socijalnih prava, globalnim ciljevima održivog razvoja ali i o ekonomiji krafne. Osim navedenih, bilo je prilike čuti predavanje o participativnom budžetiranju (na primjeru Pazina) i kako se ono odrazilo na aktiviranje građana te zajednice.

Zadnja škola za lokalni održivi razvoj u Puli bila je prilika za zaokružiti stečena teorijska znanja na području održivog razvoja, koja su potkrepljena kvalitetnim primjerima dobre prakse.