CERANEO je u procesu snimanja dokumentarne reportaže o skrivenim beskućnicima u sklopu trogodišnjeg projekta “Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike” financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

U prvoj godini provedbe programa organizirati ćemo i provesti snimanje dokumentarne reportaže koja će u fokusu imati osobe u nesigurnim i neadekvatnim uvjetima stanovanja. Iako postoje određeni pomaci na području senzibilizacije javnosti za problem beskućništva može se reći da beskućništvo u Hrvatskoj još uvijek nije izgrađeno kao društveni problem zbog kojeg treba angažirati veće materijalne i stručne resurse.

Među ključnim dionicima i građanima ne postoji dovoljno razvijena percepcija o problematici beskućništva zbog čega vidimo da je potrebno i dalje senzibilizirati javnost, struku i donositelje odluka za potrebe ljudi koji žive u krajnjem siromaštvu i snažnije zagovarati prava beskućnika i drugih socijalno osjetljivih skupina. Također, poseban naglasak u tom smislu stavljamo na problem beskućništva prema ETHOS tipologiji beskućništva i stambene isključenosti koja nije dovoljno osviještena u javnosti. Svijest javnosti o problemu beskućništva još uvijek je uglavnom ograničena na najvidljiviju skupinu osoba bez krova nad glavnom – apsolutne beskućnike. Osobe u neadekvatnim, ilegalnim i nesigurnim uvjetima stanovanja još uvijek nisu percipirane kao osobe u beskućništvu ili u riziku od beskućništva. Osim što će široko diseminirana reportaža utjecati na senzibiliziranje šire stručne i zainteresirane javnosti, bit će važan zalog za pokretanje rasprave na temu donošenja Strategije borbe protiv beskućništva, ali povezano i s tim Strategije socijalnog stanovanja.