Tijekom 14.02. i 15.02. studenti završne godine diplomskog studija socijalne politike i socijalnog rada te CERANEO tim boravili su u Šibeniku u dvodnevnom studijskom posjetu. Posjet je organiziran u okviru projekta “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika” s ciljem povezivanja studenata i organizacija civilnog društva koje svojim radom pružaju primjer dobre prakse u području skrbi za beskućnike.

U Šibeniku nas je dočekao ravnatelj Caritasa biskupije Šibenik, g. Miljenko Jurić koji nas je upoznao s glavnim aktivnostima šibenskog Caritasa, potrebama koje su detektirali u lokalnoj zajednici i suradnjom koju ostvaruju s institucijama i drugim organizacijama, dionicima u području pružanja usluga za beskućnike. Također smo posjetili Prihvatilište za beskućnike koje vodi Caritas te su nam korisnici približili svoju svakodnevicu i način funkcioniranja prihvatilišta.

Drugi dan posjeta započeo je obilaskom Centra za socijalnu skrb Šibenik i Gradskog društva Crvenog križa Šibenik. Kroz CZSS Šibenik provele su nas djelatnice Odjela za odrasle i Odjela za novčane naknade, a poseban naglasak je stavljen na mogućnosti i način rada Centra s korisnicima koji su u riziku od beskućništva te s beskućnicima. U GDCK Šibenik susreli smo se s ravnateljicom, zaposlenicima zaduženim za provedbu ključnih projekata i provoditeljima aktivnosti koji su nas informirali o svojim zaduženjima i izazovima s kojima se susreću na terenu. Posjet je zaključen održavanjem okruglog stola na temu „Stanovanje prvo“. Studentice i studenti uvodno su izložili konciznu prezentaciju tematike, a potom je uslijedila rasprava o primjeni modela u lokalnom kontekstu. Uz studente i studentice te članove CERANEO-a, okruglom su stolu prisustvovali predstavnici Šibensko-kninske županije, Grada Šibenika, Caritasa biskupije Šibenik te CZSS Šibenik.