Predstavnici CERANEO-a sudjelovali su na godišnjoj konferenciji FEANTSA-e pod nazivom “2018 FEANTSA Policy Conference – Future Challenges for the Homeless Sector in Europe“ održanoj u Berlinu od 14.-15. lipnja 2018. godine. Sudjelovanje na konferenciji omogućeno je projektom “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika”. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Prvi dan je bio posvećen studijskim posjetima u sklopu čega smo posjetili organizaciju EAF – Erstaufnahmeheim Forckenbeck koja brine o kroničnim beskućnicima.

Više informacija o organizaciji dostupno na poveznici: http://www.gebewo.de/11-wohnungsnotfallhilfe/205-kontakt-erstaufnahmeheim-forckenbeck

15. lipnja održan je službeni konferenciji program koji je diskutirao ključne trendove u području beskućništva na razini Europske unije. Između ostalih, naglašen je porast broja žena, migranata, mladih, LGBT osoba te osoba s invaliditetom u statusu beskućnika. Diskutirani su izazovi implementacije ETHOS tipologije beskućništva i stambene isključenosti te izazovi implementacije inovativnih modela skrbi o beskućnicima s posebnim naglaskom na Housing first model.

Više o zaključcima konferencije te prezentacije govornika možete pročitati na poveznici:

https://www.feantsa.org/en/event/2018/06/14/2017-feantsa-policy-conference-future-challenges-for-the-homeless-sector-in-europe?bcParent=22