Predstavnice CERANEO-a sudjelovale su na FEANTSA-inoj godišnjoj konferenciji u sklopu projekta „Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika“. Ovogodišnja policy konferencija održana je 30. i 31. svibnja u Portu pod nazivom „FEANTSA at 30: Towards 2030“.

FEANTSA, krovna europska organizacija u području borbe protiv beskućništva, 2019. obilježava 30 godina rada, a aktivnosti konferencije bile su posvećene UN-ovoj Agendi 2030 za održivi razvoj u području beskućništva. Kroz radionice, predavanja i posjete primjerima dobre prakse prikazani su dosadašnji napori učinjeni s ciljem iskorjenja beskućništva u Europi do 2030. Također su predstavljeni konkretni koraci koji predstoje, uključujući alokaciju sredstava za borbu protiv beskućništva unutar Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. 

Tijekom prvog dana organizirani su posjeti primjerima dobre prakse u radu s beskućnicima u Portu te radionice o praktičnim vještinama i napucima za pružatelje usluga za beskućnike. Posebna je pažnja posvećena implementaciji Housing first modela u različitim europskim zemljama s obzirom na osobitosti lokalnog konteksta, a kroz radionicu The Housing First Europe Hub omogućeno je direktno umrežavanje i razmjena iskustava sudionika konferencije. Znatna pažnja posvećena je i prepoznavanju osobito ugroženih skupina u populaciji beskućnika, adresiranju njihovih specifičnih potreba i pružanju pomoći pri ostvarivanju prava.

Tijekom drugog dana održano je službeno otvaranje Konferencije koje je obilježilo obraćanje glavne govornice Nan Roman, predsjednice američkog udruženja National Alliance to End Homelessness. Za razliku od EU gdje 26 od 27 zemalja bilježi porast broja beskućnika, u SAD-u je zabilježen rast beskućništva u 16 od 50 saveznih država, dok je registrirano smanjenje broja u populaciji skrivenih beskućnika, obiteljima beskućnika, veterana i osoba u dugotrajnom beskućništvu. Roman je ukratko prikazala mjere koje su u SAD-u poduzete s ciljem prevencije beskućništva u razdoblju recesije te mjere koje pomažu skraćivanju vremena provedenog u beskućništvu. Pri tome je istaknula prikupljanje preciznih podataka kao neizostavno za kreiranje efikasnih mjera u borbi protiv beskućništva.

Tijekom dvodnevne konferencije ukupno je organizirano 10 posjeta primjera dobre prakse u Portu, 5 radionica o praktičnim vještinama u radu s beskućnicima te 15 izlaganja kroz koja su prikazani rezultati primjene housing first modela u različitim europskim zemljama, rezultati internacionalnih istraživačkih projekata te policy analize i modeli priuštivog stanovanja. Po završetku svake aktivnosti, omogućeno je produbljivanje tema i iznošenje iskustava sudionika u publici kroz komentare i raspravu.