Utorak, 15.03.2022., proveli smo u društvu socijalnih radnika, sudaca i drugih zainteresiranih dionika koji su nam se pridružili na stručnom skupu na temu “Pomoć mladima u riziku”.

Od iznimne je važnosti u svim djelovanjima prema mladima prepoznati njihove potrebe, uključiti ih u programe obrazovanja i spriječiti rizik od siromaštva, beskućništva te socijalne isključenosti. U skladu s time bio je predstavljen projekt „A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, čiji je cilj omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada, a posebno je usmjeren i na mlade u statusu beskućnika koji čine posebno ranjivu NEET skupinu – gdje se nalazimo u ulozi nositelja projekta.

Govornici na stručnom skupu bili su:

  1. Sara Dželalija, magistra socijalnog rada, CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija
  2. Tina Debeljak, magistra socijalnog rada, Hrvatska mreža za beskućnike
  3. Matea Babić, viši stručni savjetnik, Županijski sud u Zagrebu
  4. Mirka Nikolac, profesorica kineziologije, Dječji vrtić “Mirjam Weiller”
  5. mr.sc. Snježana Šalamon, socijalna radnica, NZJZ “Dr. Andrija Štampar”