U sklopu projekta „Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike“ provedene su dvodnevne supervizijske radionice podrške stručnjacima, 23. i 25. ožujka 2022. godine.

Radionice su obuhvaćale rad na temama: posao kao izvor stresa te načini i plan suočavanja sa stresom. Stručnjacima je omogućena razmjena iskustva, unaprjeđenje kompetencija te rasterećenje i podrška.

Radionice je održala izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, izvanredna profesorica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja ima bogato iskustvo u vođenju supervizije stručnjacima koji su u izravnom kontaktu s osobama koje žive u siromaštvu i beskućništvu.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.