U sklopu projekta „Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike“ provedene su dvodnevne supervizijske radionice podrške stručnjacima, 27. i 31. svibnja.

Radionice su stručnjacima omogućile razmjenu iskustva i znanja, unaprjeđenje kompentencija, mogućnost stjecanja novog uvida u različite situacije. Pružile su priliku za rasterećenje i podršku stručnjacima te osvještavanje o važnosti brige o mentalnom zdravlju usprkos stresorima u radnom okruženju.

Radionice je održala izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, izvanredna profesorica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja ima bogato iskustvo u vođenju supervizije stručnjacima koji su u izravnom kontaktu s osobama koje žive u siromaštvu i beskućništvu.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.