•  

U sklopu projekta “Nova perspektiva za beskućništvo”, čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike, 13.04.2022. održan je koordinacijski sastanak istraživačkog tima (Pravni fakultet u Zagrebu i CERANEO). Na koordinacijskom sastanku ra... read more

  •  

Članovi CERANEO-a su 05.07. sudjelovali na koordinacijskom sastanku u vezi izrade smjernica za razvoj javnih politika, u okviru projekta “Nova perspektiva za beskućništvo“ čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike. U sklopu sastanka razgovar... read more