U sklopu projekta “A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu“, 29. lipnja uspješno je proveden tečaj SRCA za izradu PowerPoint prezentacija u kojemu su sudionici usvojili vještine izrade kvalitetnih i profesionalnih prezentacija (umetanje i uređivanje teksta i grafičkih objekata u prezentaciju, uređivanje matrice slajda, pripremanje prezentacijskih efekata na prezentaciji).

Čestitamo sudionicima na aktivnom sudjelovanju!

Više o projektu možete pronaći na www.neet.hr

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda.