U drugoj polovici rujna započet će provedba poslijediplomskog specijalističkog studija “Priprema i provedba EU projekata”. Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, a studij izvode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. Završetkom studija stječe se akademski naziv: Sveučilišni specijalist za EU projekte. Studij će trajati godinu dana, odnosno dva semestra.

Cilj studija je pružanjem konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima Europske unije, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj.

Kome je namijenjen studij?
Na studiju će se obrazovati i osposobljavati zaposlenici iz gospodarstva,  tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, konzultanti te nezaposleni visoko obrazovani građani koji će pohađanjem ovog studija izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.

 Više informacija o poslijediplomskom specijalističkom studiju pogledajte u letku niže

Letak PDSS Priprema i provedba EU projekata