Projekt “Akcijski orijentirano istraživanje o nasilju nad starijim osobama na području Sjeverne Hrvatske” završio je predstavljanjem publikacije s rezultatima istraživanja na završnoj konferenciji. Konferencija, pod nazivom “Izazovi prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi”, održana je 30. listopada te su na njoj ujedno istaknuti glavni nalazi fokus grupa provedenih sa stručnjacima koji rade s osobama starije životne dobi te intervjua s osobama starije životne dobi na području Sjeverne Hrvatske. Rezultati istraživanja u fokus su  stavili do sada još nedovoljno istražena pitanja poput tamnih brojki nasilja nad starijim osobama, senzibiliteta lokalnih zajednica, osiguranja dostupnosti usluga (npr. pomoći u kući) na području cijele Hrvatske (naglasak na ruralna područja), razvoja i unapređenja usluga za starije osobe, a posebice izvaninstitucionalnih (socijalne inovacije), razvoja srebrne ekonomije i socijalnog poduzetništva.

Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli raspravi i širenju dijaloga o temi nasilja nad starijim osobama.

Publikaciju možete pročitati u elektronskom obliku na poveznici.