U petak 24. rujna 2021. godine članice Udruga Ceraneo sudjelovale su na konferenciji  “15th Research Conference on Homelessness” koju je organizirao Europski institut za beskućništvo pod okriljem FEANTSA-e. 

Kjell Larsson, predsjednik FEANTSA-e uveo je nazočne u područja istraživanja beskućništva te se osvrnuo na pitanje stručnjaka koji rade sa beskućnicima u doba pandemije, kriminalizacije beskućništva koje dodatno marginalizira ovu već društveno zapostavljenu skupinu do toga koliko se vidjelo kako je stalno važno raditi na sveobuhvatnoj zdravstvenoj politici.

Isabel Baptista, kao samostalni istraživač, produbila je područja stambenih i socijalnih politika i istraživanja u polju beskućništva. Osvrnula se na konferenciju “Borba protiv beskućništva – prioritet naše socijalne Europe” koja se održala u Lisabonu, Portugalu, gdje je između ostalog pokrenuta Europska platforma za borbu protiv beskućništva prilikom čega je potpisana Lisabonska deklaracija o borbi protiv beskućništva. Jedan od glavnih ciljeva je raditi na iskorjenjivanju beskućništva do 2030. godine, kao i na promicanju politika koje su imaju naglasak na stanovanju i koje su orijentirane prema pojedincu.

Ključni nalazi vezani uz istraživanje i praćenje beskućništva su sljedeći:

  • – Službene i „prepoznate“ definicije beskućništa su slične diljem Europske unije
  • – Ljudi koji spavaju na ulici i koji borave u prihvatilištima/prenoćištima su najčešće kategorije beskućništva koje se koriste u postojećim definicijama
  • – 24 od 28 članica (u trenutku istraživanja) Europske unije, izvjestile su kako je porastao broj ljudi koji su doživjeli beskućništvo tijekom prošlog desetljeća
  • – Usvajanje ETHOS tipologije, pokazalo se posebno korisnim za rješavanjem izazova uspoređivanja na razini Europske unije, ali je još uvijek nemoguće precizno utvrditi stvarni opseg beskućništva
  • – Republici Hrvatskoj je pomoć i potpora fondova Europske unije pomogla u promicanju inovativnih odgovora na beskućništvo i usmjeravanju više strateških pristupa politici
  • – Koncept „stanovanje prvo“, stambene usluge, sprječavanje beskućništva te međusektorske strukture upravljanja identificirane su kao važni zajednički elementi u okvirima strateške stambene politike.

Osim pregleda beskućništva u Europskoj uniji, članice su imale priliku naučiti o primjerima dobre prakse u metodama istraživanja beskućništva, pronalasku „skrivenih“ beskućnika, osmišljavanju i kreiranju inovativnih stambenih politika i usluga usmjerenih prema beskućnicima diljem Europe.

„Borba protiv beskućništva može se dobiti samo ako radimo zajedno: lokalne vlasti, regionalne i nacionalne vlade i europske institucije. Uključivanje organizacija civilnog društva, socijalne ekonomije i ljudi s iskustvom beskućništva također je od iznimne važnosti. Moramo raditi na integriranim pristupima koji kombiniraju prevenciju, pristup stanovanju i pružanje omogućujućih usluga podrške. Želimo se boriti protiv beskućništva jer je stanovanje pravo svake žene, muškarca i djeteta. ”  Yves Leterme, Lisbon 21. lipnja 2021

(Naslovna slika preuzeta je sa stranice Europskog instituta za beskućništvo, koja je isključivo njihovo vlasništvo: https://www.feantsaresearch.org/)