•  

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi “Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i za pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike.... read more

  •  

Na Studijskom centru socijalnog rada 9. srpnja 2019. održana je završna konferencija projekta „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“. Tema konferencije bila je „Kako odgovoriti na izazove integracij... read more