OPIS POSLOVA

  • sudjelovanje u kreiranju i pisanju projektnih prijedloga na nacionalnoj i EU razini
  • upravljanje projektima
  • organiziranje, koordiniranje i pružanje logističke i druge podrške edukacijama, sastancima i drugim događanjima (seminari, radionice, edukacije, konferencije, okrugli stolovi, fokusne grupe) te sudjelovanje u planiranju i koordiniranje aktivnosti istih
  • istraživanja i analize u područjima rada organizacije
  • narativno izvještavanje donatorima
  • pružanje logističko – administrativne potpore u provođenju projekata
  • poslovna komunikacija s donatorima, partnerima i suradnicima, relevantnim institucijama i organizacijama
  • sudjelovanje u osmišljavanju i izradi edukacijskih materijala
  • ostali poslovi prema potrebi i uputama

TRAŽENI UVJETI I ISKUSTVO

  • magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera
  • najmanje 1 godina, a preporučljivo više od 2 godine radnog iskustva (iskustvo rada na projektima financiranim od strane ESF-a je prednost)
  • informatička pismenost, korištenje Office programima
  • dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

OSOBINE

  • izražena motivacija, odgovornost, otvorenost i spremnost na učenje
  • dobre organizacijske sposobnosti
  • dobre komunikacijske vještine
  • fleksibilnost
  • efikasnost i sposobnost u samostalnom radu, te u timskom radu

KANDIDATU/ KINJI NUDIMO

  • zapošljavanje na ugovor na određeno s početkom radnog odnosa u travnju 2018. godine
  • izazov rada u malom timu ljudi, uz mogućnost edukacije i usavršavanja
  • rad na europskim projektima koji se provode na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
  • prilika za razvoj vlastitih inicijativa, uz podršku ostalih članova/ica užeg tima

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku
  • životopis u Europass obrascu
  • poželjno jedno pismo preporuke

ROK ZA PRIJAVU

Svu potrebnu prijavnu dokumentaciju s naznakom Prijava na posao možete poslati poštom ili osobno dostaviti na adresu: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija, Nazorova 51, 10 000 Zagreb, soba 5A, do 06. travnja 2018.

Nakon evaluacije pristiglih prijava CERANEO će pozvati na razgovor i testiranje kandidatkinje i kandidate čije prijave udovoljavanju uvjetima natječaja.

Napominjemo da se nepotpune i zakašnjele prijave neće razmatrati.

Poveznica na tekst natječaja dostupna ovdje