ČLANSTVO U MREŽAMA

  • Hrvatska mreža za beskućnike
  • Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba
  • CARE-A-NET- zagovaračka mreža za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi