Naziv projekta: Akcijski orijentirano istraživanje o nasilju nad starijim osobama na području Sjeverne Hrvatske

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partner na projektu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci

Područje provedbe:

 • izravno obuhvaćeni gradovi i općine: Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Križevci, Bjelovar, Krapina, Zabok
 • županije: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko- križevačka, Bjelovarsko- bilogorska i Krapinsko- zagorska

Sažetak projekta: Akcijski orijentiranim istraživanjem ostvariti će se empirijski uvidi o nasilju nad starijim osobama u Sjevernoj Hrvatskoj. Rezultati projekta će biti snažan temelj za kreiranje mjera zaštite ove ranjive skupine stanovnika.

Ciljevi projekta:

 • Akcijski orijentiranim istraživanjem ostvariti empirijske uvide o nasilju nad osobama starije životne dobi u regiji Sjeverne Hrvatske (Varaždinska, Međimurska, Koprivničko- križevačka, Bjelovarsko- bilogorska i Krapinsko- zagorska)
 • Umrežiti i ojačati ključne dionike za razvoj adekvatnih programa i inovativnih projekata za prevenciju nasilja i pomoći starijim osobama žrtvama nasilja.
 • Ostvariti utjecaj na senzibiliziranje javnosti o problematici, kako bi se povećala osjetljivost na položaj starijih osoba.

Projektne aktivnosti:

 • Sastanak projektnog tima
 • Desk research
 • Identifikacija ključnih sudionika fokusnih grupa
 • Priprema i provedba fokusnih grupa u 5 županija (Varaždinska, Međimurska, Koprivničko- križevačka, Bjelovarsko- bilogorska i Krapinsko- zagorska)
 • Konstruiranje upitnika za provedbu dubinskih intervjua „life stories“
 • Identifikacija i obučavanje studenata za terensku provedbu dubinskih intervjua
 • Terenska provedba istraživanja
 • Analiza dubinskih intervjua
 • Izrada publikacije s rezultatima istraživačkog projekta
 • Organizacija završne konferencije “Izazovi prevencije nasilja nad starijim osobama“
 • Diseminacija rezultata projekta

Related Post