Letak projekta 

Razdoblje provedbe: studeni 2014. – studeni 2015.                                                                                                                                                        evaluacija slika

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri: Udruga MoST iz Splita i Udruga Oaza iz Rijeke

Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

 

Glavne aktivnosti projekta su:

  1. izrada jedinstvenog upitnika za korisnike smještene u prihvatilišta/prenoćišta
  2. izrada evaluacijskog upitnika za pružatelje skrbi beskućnicima
  3. organiziranje fokusnih grupa u Splitu, Rijeci i Zagrebu
  4. aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnog mentorstva za beskućnike
  5. izrada baze podataka koja bi uključivala ne samo podatke beskućnika smještenih u prenoćišta/prihvatilišta već i podatke jedinica lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova, dnevnih boravka, centara za socijalnu skrb, a pristup bazi bio bi omogućen svima koji rade s beskućnicima