Indeks održivosti organizacija civilnog društva (CSOSI)  je istraživački projekt koji financira USAID te koji CERANEO već treću godinu zaredom izrađuje za Hrvatsku. Ovaj ključni analitički alat mjeri napredak civilnog sektora u regiji Srednje i Istočne Europe i Euroazije. Indeks prati napredak civilnog sektora u dvadeset i devet zemalja tijekom posljednjih petnaest godina.

Indeks uzima u obzir cjelokupno poticajno okruženje za razvoj civilnog društva, s naglaskom na:                    Izvještaj 2014.  cso index

  • pravno okruženje za OCD-e,
  • organizacijske kapacitete,
  • financijsku održivost,
  • zagovaranje,  
  • pružanje usluga,
  • infrastrukturu i
  • javni imidž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Svaka dimenzija ocjenjuje se prema skali od sedam stupnjeva na kojoj broj 1 označava vrlo naprednu razinu, a broj 7 vrlo nisku razinu razvoja. Indeks je razvila Američka agencija za međunarodni razvoj u suradnji s lokalnim organizacijama iz zemalja u kojima se Indeks primjenjuje.

*Sa strane se nalazi poveznica na novi izvještaj USAID-a za Istočnu Europu i Euroaziju za 2014. godinu, gdje između ostalog možete pročitati i izvještaj za Hrvatsku koji je CERANEO pripremio.

Related Post