Naziv projekta: Jačanje mreže usluga za skrivene beskućnike

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partner u Projektu: Hrvatska mreža za beskućnike

Sažetak projekta: Projekt je usmjeren na pružanje psihosocijalne podrške beskućnicima, supervizijske podrške djelatnicima prihvatilišta te provedbu zagovaračke kampanje u gradovima koji ne osiguravaju usluge za beskućnike ili ih osiguravaju u nedovoljnom kapacitetu.

Ciljevi projekta:

 • Jačanje osobnih kapaciteta i vještina skrivenih beskućnika za uspješnu socijalnu integraciju
 • Osnaživanje djelatnika prihvatilišta/prenoćišta za nošenje s problematičnim situacijama u direktnom radu s korisnicima kroz supervizijsku podršku
 • Zagovaranje pokretanja i unaprjeđenja usluga skrbi za beskućnike

Projektne aktivnosti:

 • Sastanak projektnog tima
 • Tiskanje promotivnih materijala
 • Izrada priručnika za pokretanje i unaprjeđenje usluga za beskućnike
 • Konzultacijski sastanci s partnerskom organizacijom
 • Priprema sadržaja i razrada provedbenog plana radionica podrške za beskućnike
 • Provedba radionica podrške za beskućnike
 • Supervizijska podrška za djelatnike skloništa/prenoćišta
 • Priprema i organizacija zagovaračkih tribina
 • Provedba zagovaračkih tribina u 6 gradova (Čakovec, Koprivnica, Gospić, Slavonski brod, Osijek i Zadar)
 • Provedba aktivnosti centra podrške
 • Završna konferencija projekta u Zagrebu
 • Diseminacija rezultata projekta

Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2019. – 1. rujna 2020. godine

Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Kontakt: iva@ceraneo.hr ; petra@ceraneo.hr

Related Post