28. listopada 2020. godine započela je provedba projekta Nova perspektiva za beskućništvo  koji doprinosi razvoju smjernica javnih politika koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH.

Projekt provodi Hrvatska mreža za beskućnike u suradnji sa partnerima:

 • Udruga Most
 • Rehabilitacijski centar za stres i traumu
 • Hrvatska mreža protiv siromaštva
 • OAZA – Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe
 • Hrvatska udruga socijalnih radnika
 • CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija
 • Institut za razvoj tržišta rada
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH. Aktivnosti projekta će osigurati kvalitetnije međusobno razumijevanje navedenih organizacija i stvarati uvjete za razmjenu pogleda, iskustva i mišljenja uključenih iz navedenih sektora: civilni, javni, znanstveni, te će osigurati i perspektivu krajnjih korisnika – beskućnika.

Ciljna skupina projekta su: organizacije civilnog društva (20), znanstvene organizacije (Studijski centar socijalnog rada i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), javne ustanove i stručnjaci u Centrima za socijalnu skrb i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (50); jedinice lokalne i regionalne samouprave (10).

Očekivani rezultati projekta su:

 • Proširena mreža za beskućnike uključivanjem relevantnih organizacija
 • Povećan strateški potencijal i kapacitet članica za zagovaranje i međusektorsku suradnju

Ukupna vrijednost projekta je 3.592.999,27 HRK i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% te iz Državnog proračuna RH u iznosu od 15%. Projekt traje 36 mjeseci odnosno do 28.listopada 2023. godine.

Kontakt osoba za više informacija: Zvonko Mlinar, voditelj projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

**Preuzeto s web stranice Hrvatske mreže za beskućnike: https://beskucnici.info/nova-perspektiva-za-beskucnistvo/?fbclid=IwAR0Aen1g9EgEu8mPzk7xJ8DA3tCvM4sOe2eipX2-yj_FjuWI-rqw4RgtmS4

Kratak sažetak o najznačajnijim aktivnostima CERANEO-a u području beskućništva možete preuzeti ovdje

 

EDUKACIJA – ISTRAŽIVAČKE METODE
📝
Danas završavamo trodnevnu edukaciju na temu istraživačkih metoda u sklopu projekta “Nova perspektiva za beskućništvo“ čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike. Voditeljice edukacije su doc.dr.sc. Jelena Ogresta, prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina i prof.dr.sc. Marijana Kletečki Radović.
Edukacija je donijela pregled istraživačkih pristupa u području društvenih znanosti s posebnim naglaskom na osnove i provedbu anketnog upitnika, fokus grupa te intervjua, uz praktične grupne vježbe.
Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH.
Aktivnosti projekta će osigurati kvalitetnije međusobno razumijevanje navedenih organizacija i stvarati uvjete za razmjenu pogleda, iskustva i mišljenja uključenih iz navedenih sektora: civilni, javni, znanstveni, te će osigurati i perspektivu krajnjih korisnika – beskućnika.
Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda te traje 36 mjeseci, odnosno do 28. listopada 2023. godine.

 

 

 

 

📍OKRUGLI STOL
➡️U četvrtak, 27. svibnja 2021. godine održan je okrugli stol za OCD-a s područja Požeško-slavonske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije na temu “Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova neformalne tematske mreže za unapređenje skrbi o beskućnicima.”
Okrugli stol održan je u sklopu projekta „Nova perspektiva za beskućništvo“ čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike, a CERANEO jedan od partnera.
Predstavnica CERANEO-a je u sklopu okruglog stola održala izlaganje na temu „Beskućništvo u Hrvatskoj“ te predstavila i trogodišnji projekt „Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike“.

 

Related Post