Novi Marie Skłodowska-Curie – Obzor 2020 projekt

Na Katedri za socijalnu politiku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1. listopada 2020. započeo je s radom projekt “RE-DWELL- Delivering affordable and sustainable housing in Europe”, Marie Curie Innovative Training Network, kojeg financira Horizon 2020 program. U europskim zemljama mnogima je stanovanje postalo nepriuštivo. Činjenica je,  to se drži jednim od najvažnijih nacionalnih pitanja u Europi, a njegovo rješenje pokazuje se veoma izazovnim. RE-DWELL će osposobiti novu generaciju stručnjaka s transdisciplinarnim vještinama koje su potrebne za naslovljavanje hitnih potreba priuštivog i održivog stanovanja, što je glavni izazov za europska društva.

U okviru projekta odabrat će se 15 doktoranada, natječaj u tijeku, i provest će transdisciplinarna istraživanja koja uključuju planiranje i gradnju, sudjelovanje zajednice, stambenu politiku i financiranje. Njihov će rad mentorirati kvalificirani međunarodni ekspertni odbor iz različitih akademskih i profesionalnih polja. Istraživači će obavljati svoj posao doktoranda u akademskoj instituciji domaćinu, s fazama terenskog istraživanja u stručnim organizacijama koje su također članovi mreže projekta.

Konzorcij RE-DWELL sastoji se od 10 sveučilišta i 12 neakademskih stručnih partnerskih organizacija koje predstavljaju 9 europskih zemalja (Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Hrvatska, Mađarska, Cipar, Nizozemska, Portugal i Belgija). Projekt the School of Architecture La Salle, Ramon Llull University, Barcelona, ​​Španjolska.

Doktorand na Katedri za socijalnu politiku, u okviru doktorskog studija socijalne politike,  provodit će istraživanje Comparative analysis of social housing policies’ modernization impacts in selected post-socialist countries.

CERANEO je partner u provedbi projekta.

Više o projektu i natječaju na http://www.re-dwell.eu/ ili u kontaktu s prof.dr.sc. Gojko Bežovan, gojko.bezovan@pravo.hr .
Projekt na linku: REDWELL_ITN_2020_20200114_GA_1 REAv1_20200619

 

Related Post