CERANEO u ulozi partnera sudjeluje u provedbi projekta “SUSTINEO” 

Detaljnije o projektu pročitajte niže:

Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Između ostalog, provest ćemo i nekoliko istraživanja te napraviti analizu javnih politika povezanih s održivim razvojem.

Ciljne skupine

Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i javne znanstvene institucije.

AKTIVNOSTI

(1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj

Škola za lokalni održivi razvoj – pet modularnih dvodnevnih trening-blokova

Izrađen Adresar OCD-a koji se bave ili su zainteresirani za tematiku održivog razvoja

Analiza dionika zainteresiranih za održivi razvoj u RH

Uspostavljena Mreža za održivi lokalni razvoj.

 

(2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj

Ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva

Jedno anketno ispitivanje stavova, percepcija, prioriteta i iskustava građana u Hrvatskoj o praksama upravljanja održivim razvojem

Pet fokusnih grupa s glavnim dionicima iz pet regija Hrvatske radi ispitivanja potreba i uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja

Tri znanstvena istraživanja:

“Upravljanje održivim razvojem u RH” koje će istražiti polu-strukturiranim intervjuima s donositeljima odluka kapacitet javnog sektora za upravljanje OR-om i uključivanje građana

“Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova” putem fokusnih grupa

“Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu”, analizom dokumenata i studija slučaja.

Temeljem provedenih istraživanja bit će napisana četiri znanstvena i dva stručna članka

Smjernice za razvoj javnih politika za:

bolje upravljanje održivim razvojem;

uključivanje građana u izradu i provedbu politika održivog razvoja;

održivo i participativno planiranje prostora;

jačanje lokalno razvoja vođenog zajednicom;

razvoj ekosustava socijalnih inovacija;

razvoj socijalnog poduzetništva

Šest analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica

 

(3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama

Šest javnih događanja sa svrhom uspostave strukturiranog dijaloga u području održivog razvoja s donositeljima odluka, zagovaranja održivog razvoja i promocije Mreže za lokalni održivi razvoj

Završna konferencija

Sastanci s javnim institucijama na temu planiranja i provedbe održivog razvoja u područjima iz kojih dolaze partneri

Zagovaranje provedbe smjernica javnih politika putem saborskih i radnih odbora iz tematskih područja projekta; prezentiranje rezultata projekta na skupovima Udruge gradova u RH, partnera i drugih organizacija.

– – – – – – – – – – – – –

 

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica,  Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. –  27. listopada 2023.

Financiranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta radaVrijednost projekta: 3.473.996,69 kn

*Preuzeto s web stranice ODRAZ-a (https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/sustineo-suradnjom-sudjelovanjem-istrazivanjem-i-edukacijom-za-odrzivost/)

 

 

Related Post